Tarih

PRENS

PRENS

Ulusal devlet yapısının ve Makyavelizm’in öncüsü olarak kabul edilen Niccolo Machiavelli’nin kaleme almış olduğu “Prens” eserinde hükümdarların devleti yönetmesi, fethedilen toprakları elde tutması, ordu yapıları, halka uygulaması gereken politikaları ve daha birçok konu hakkında bilgiler sunmaktadır.

İslam Tarihi: Birlikte Hareketin Bereketi

İslam Tarihi: Birlikte Hareketin Bereketi

Muhammed Emin Yıldırım İslam toplumunun “fabrika ayarlarına dönüş” hareketinin ilim mümkün olabileceğine vurgu yapıyor: “Son yıllarda Hz. Peygamber’in hayatına ve İslâm tarihine olan ilginin arttığını görmek sevindirici bir gelişmedir. Ancak bu ilginin karşısında istenilen oranda nitelikli sunumun ortaya çıkarılamadığı da bir gerçektir. Bunun en önemli nedenlerinden birisi de “kolektif” bir bilinç ile “sistematik” bir sürecin sağlıklı bir şekilde işletilememesidir. İslâm Tarihi ve Medeniyeti’nin, sorunlarımıza bir çözüm olma yolunda önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz.” 

Barbar, Modern, Medeni Ya Da Medeni, Modern, Barbar

Barbar, Modern, Medeni Ya Da Medeni, Modern, Barbar

Medeni olmanın şartları nelerdir? Medeni olmak için modern olmak şart mıdır? Bir birey-toplum teknoloji kullanmayıp, dış dünya ile irtibat kurmadığı için barbar olarak nitelendirile bilir mi? Medeniyet kavramı statik mi yoksa dinamik mi? Gelinen süreçte Medeniyet kavramı 21. Yy da anlamını hala koruyor mu? Tarih ve mekân açısından medeniyet kavramının önemi nedir? Medeni olan sadece batı toplumları mı? Doğu toplumları medeni olabilir mi?

Modern Ortadoğu Tarihi

Modern Ortadoğu Tarihi

Yazar, tarih yazımını klasik realist ve tamamlayıcı unsur olan neo-klasik teoriler üzerinden kurgulamıştır. Burada klasik realist Hans Morgenthau’nun çıkarla birlikte gelen güç kavramı, günümüzün Ortadoğu devletleri arasında var olan ilişkiyi açıklamakta kullanılmıştır.

Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908

Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908

Şerif Mardin bu monografisiyle düşünsel tarihimize önemli bir katkıda bulunmuştur. Tamamen tarafsız bir dille kaleme alınan kitapta Jön Türkler hareketi hem iyi analiz ediliyor hem de asıl söylemek istedikleri ortaya konuluyor. Kendi açımdan kitabı bir başyapıt olarak nitelendirebilirim.

Milli Mücadelenin Başlangıcında Mustafa Kemal, İttihat Terakki Ve Bolşevizm

Milli Mücadelenin Başlangıcında Mustafa Kemal, İttihat Terakki Ve Bolşevizm

Son olarak değinmem gereken nokta ise kitap ana konu olarak 1918-1921 yılları üzerine yoğunlaşmış fakat eğer 1923 yılına kadar devam ettirilmiş olsaydı İttihat Terakki ile Mustafa Kemal arasında olan ilişki ve Bolşevizm’le olan bağlantının etkileri daha net bir şekilde anlaşılabileceği göz ardı edilemez bir eksikliktir. Ayrıca yazar kitabın bazı bölümlerinde ‘Bu konuya ileriki bölümlerde değineceğim ’ kalıbını oldukça sık kullanmıştır. Bu da okuyucunun konu bütünlüğünden sıkça kopmasına yol açmıştır. Tüm eleştirilere rağmen bu kitap konusuyla değinmek istediği ve Milli Mücadele yıllarını farklı perspektifte bakarak kesinlikle okunması gereken bir başucu kitap olacaktır.