Anı

Zeytindağı: Bir Dönemin Anatomisi

Zeytindağı: Bir Dönemin Anatomisi

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Falih Rıfkı Atay’ın Zeytindağı eserini “Cumhuriyet devri edebiyatının en büyük hadiselerinden biri” olarak kıymetlendirir. Behçet Kemal Çağlar, Zeytindağı’nı okumanın “adeta bir borç ve vazife” olduğu kanısındadır. Hüseyin Cahit Yalçın ise Zeytindağı’nı “ Türk’ün acı günlerini bütün neşeleri, heyecanları ve ıstırapları ile yaşatan bir abide” olarak niteler ve ekler: “Bir muharrir, bütün ömründe böyle bir kitap yazabilmişse, dünyaya beyhude gelmemiş demektir.”

Pervari’den Paris’e Bir Akademisyenin Hayat Hikayesi

Pervari’den Paris’e Bir Akademisyenin Hayat Hikayesi

İslam tarihi alanında çalışmalar yapan Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma’nın hayatı, İslam’la ilgili düşünceleri ve ilim dünyasına yaptığı katkılar, Prof. Dr. Adnan Demirci’nin kitabına konu oldu.

Direnenlerin Güncesi

Direnenlerin Güncesi

‘’Direniş Güncesi, başörtüsü zulmüne karşı yükseltilen seslerin ortak bir ifadesidir. Direnişi başlatan, öncülüğünü yapan arkadaşlarla yakılan ateşin ışığıdır. Günler yeni direniş günceleri için aksın ve zafer direnenlerin olsun.’’

Bir Gencin Gözüyle Suriye Zindanları

Bir Gencin Gözüyle Suriye Zindanları

9. Yılına giren Suriye direnişi bu güne kadar yarım milyona yakın ölü sayısı, yüzbinlerle ifade edilen kayıp ve tutuklanmalar, günlük ortalama 100’ün altına düşmeyen ölü sayısı, milyonlarca muhacir ile hafızalardan kazınamayacak izler bırakıyor.

Brezilya’da İlk Müslümanlar – Brezilya Seyahatnamesi

Brezilya’da İlk Müslümanlar – Brezilya Seyahatnamesi

Brezilya Seyahatnamesi küçüklüğüne karşın, varlığı hâlâ resmen kabul edilmeyen Brezilya Müslüman toplumunun tarihsel serüveninin bir dönemine ışık tutması nedeniyle ilginç bir eserdir; bu çağın neredeyse tek yazılı belgesi niteliğini taşıması bakımından, o ölçüde de önemlidir.